MSAA

MSAA 2020-2021 Officers:

MSAA President: Ina LaGrandeur

MSAA Vice President: Marc Reiser

MSAA Senior Vice President of Student and Academic Affairs: Audrey Caplan

MSAA Senior Vice President of Communications: Nicole Vaccarella

 

MSA Association Officers Duties